google-site-verification: google3bd4e24ea8198524.html

içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

İslam İnkılabı Rehberi'nin Nevruz mesajı üzerine

Nevruz bayramının tüm güzellikleri arasında yeni yıla girildiği an, İran milleti için en güzel,en tatlı ve en unutulmaz anlardan biri sayılır. Yeni yıla girildiği andan itibaren yerküremiz güneşi etrafında yeni bir harekete başlıyor ve İran milleti bu hareketi yaşamlarında yeni bir başlangıcın bahanesi olarak kutluyor.
Yeni yıla girilirken İran'da tüm aileler Heftsin adı ile bilinen kurdukları sofranın etrafında toplanarak daha iyi bir yaşam ve daha güzel günler yönünde değişim yaşamak için dua ediyor. Herkes yaşamının şartları ve önceliklerine göre kendisi için yeni kararlar alıyor, yeni hedefler belirliyor ve bu yolda başarılı olabilmek için yüce Allah'tan yardım ve rahmet diliyor.
İslamî İran'da her yıl bu güzel ve unutulmaz anlarda İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei de yeni yıl mesajını yayımlayarak İran milleti için yeni yılda en önemli önceliği beyan ediyor ve böylece ülke genelinde genel bir irade şekillenmesini ve daha onurlu,iktidarlı günlere doğru adım atılmasını niyaz ediyor.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaneibir gelenek haline getirdiği her yılı yeni bir adla adlandırıyor. Geçmiş yıllarda milli birlik ve İslamî dayanışma, tüketim modelini düzeltme, milli üretim ve yenilikçiliği destekleme, rehber Hamanei'nin seçtiği bazı adlardı.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bu yıl ülkenin gereksinimlerini gözetlemek sureti ile yeni yılı direniş ekonomisi, eylem ve amel yılı olarak adlandırdı. Ayetullah Hamanei özellikle son yıllarda direniş ekonomisi, Amerika ve Batı'nın zalimane yaptırımlarına karşı dik duruş ve bu yaptırımların üstesinden gelmenin tek yolu olarak vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bu yıl Nevruz mesajını İslam Peygamberi'nin –s.a.a– sevgili kızı Hz. Fatıma'ya –a.s– ve ehli beytin nuru Hz. Mehdi'ye –a.s– selam ve salavat göndererek başladı.
Hicri şemsi 1395 yılının başı ve sonu Hz. Fatıma'nın –a.s– kutlu veladetine denk geliyor ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bu güzel tesadüfün İran milleti için hayırlara ve bereketlere vesile olmasını ve bu büyük kadının yaşamı ve maneviyatından feyz alma fırsatı olmasını diledi.
Nevruz bayramını başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere tüm İran milletine kutlu olmasını dileyen İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei mesajını şöyle sürdürdü:
H.ş. 1394 yılı sona erdi ve geçmiş yıllarda olduğu gibi acı tatlı, inişli çıkışlı günlerle beraberdi. Yaşamın doğası böyledir. Mina faciasının acısından 22 Behmen zafer yürüyüşü ve 26 Şubat seçimlerinin tatili anılarına kadar ve Bercam nükleer anlaşmasının yarattığı umutlardan yanında getirdiği kaygılara kadar, hepsi geçen yılın gelişmeleri arasındaydı.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei bu yılların ve insan ömrünün bir dizi fırsatlar ve tehditlerle beraber olduğunu, bizim marifetimiz ise fırsatları değerlendirmek ve tehditleri de fırsata çevirmekten ibaret olduğunu vurguladı.
Ayetullah Hamanei yeni yılda fırsatların kelimenin tam anlamıyla değerlendirilmesini ve ülkemizin bu yılda hissedilir derecede değişmesini diledi.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei yeni yılda İran milleti için var olan umutlara işaretle bu umutların hayata geçirilmesi için aralıksız çaba harcamaya vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:
Gerçek şu ki İran milleti kendini düşmanların tehditlerine ve düşmanlıklarına karşı zarar görme konumundan kurtarmalıdır.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ekonomiyi İran'ın bugünkü birinci önceliği olarak niteledi ayrıca milletin ve devletin ekonomi alanında etkili faaliyet yürütebildiği takdirde sosyal, ahlaki ve kültürel alanlar gibi diğer alanlarda da olumlu ilerleme kaydetmesinden ümitvar olmanın mümkün olduğunu ifade etti. Ayetullah Hamanei iç üretim, istihdam ve işsizliği gidermenin önemine vurgu yaparak ekonomik gelişmenin sağlanması ve ekonomik durgunluğun aşılmasının halkın haklı talepleri arasında yer aldığını vurguladı.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ülkenin ekonomik sorunlarının çözüm yolu direniş ekonomisi ve iç üretime öncelik vermek şeklinde beyan ederek, direniş ekonomisinin ön hazırlıklarının tamamlandığını, ancak şimdi eylem ve amel zamanı olduğunu belirterek şöyle devam etti:
Dolaysıyla ben bu yıl için "direniş ekonomisi, eylem ve amel" adını seçiyorum. Bu, dümdüz, aydın bir yoldur ve bizim ihtiyaç duyduğumuz yere uzanır. Gerçi bu eylem ve amelin bir yıl içinde tüm sorunları bertaraf etmesini beklemiyoruz ama eminiz eylem ve amel planlı doğru bir şekilde yürütülürse, hepimiz yıl sonunda bunun tesirlerini ve işaretlerini göreceğiz. Ayrıca bu yolda çaba harcayan ve harcamaya devam eden herkese teşekkür ediyorum.

Direniş ekonomisi, Batı'nın İran'a dayattığı zalimane yaptırımların ardından İran'ın iktisadi edebiyatına giren bir terimdir. Direniş ekonomisi kemerleri sıkma ekonomisinden farklıdır ve bu ekonominin belişenleri ekonomi uzmanlarınca açıkça beyan edilmiştir.
Direniş ekonomisi modeli daha önce baskı altında bulunan bazı ülkelerde uygulanmış ve olumlu sonuçlar doğurmuştur.
Direniş ekonomisi modelinin en önemli bileşeni, iç kapasitelere dayanmak ve bu kapasiteleri doğru yönetmektir. bu modelde halk unsurunun önemli bir yeri vardır. Direniş ekonomisi devlet ekonomisi değildir, bilakis halkın irade ve sermayesi ve katılımı ile gerçekleşir.
Direniş ekonomisi iç imkanlara dayanır ancak içe dönük kapalı bir model değildir ayrıca dünyanın diğer ekonomileriyle ciddi ve düzenli bir irtibatı söz konusudur.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei direniş ekonomisi yoksulluğu paylaşma anlamına gelmediğini, bilakis iç kaynaklardan yararlanarak milli servet üretme anlamına geldiğini belirtiyor.
Şimdi yeni yıla girerken İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei direniş ekonomisinde eylem ve ameli ülkenin en önemli önceliği olarak açıkladı. Umulur ki yetkililer direniş ekonomisini hayata geçirerek İslami İran'ın kalkınmasında yeni bir dönemi başlatır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI
FACEBOOK YORUM
Yorum